Příprava podkladu pro podlahy

Pro kvalitní pokládku všech podlah je vždy nutné řádně připravit podklad tak, aby splňoval normy pro danou podlahovou krytinu.

V případě kvalitní přípravy podkladu je následně zajištěna správná funkčnost a trvanlivost podlahové krytiny. Každá krytina má rozdílné požadavky na přípravu podkladu dle svých vlastností a parametrů určených výrobcem krytiny. Vzhledem k tomu, že nabízíme kompletní služby na dodání a pokládku krytiny zajišťujeme také přípravy podkladu pod krytiny a to zejména:

Samonivelační stěrky

Samonivelační stěrky lze standardně použít ke srovnání nerovností na pevných podkladech (beton, anhydrit apod.), kde je limitem velikost nerovnosti a to z důvodu limitu materiálu cca do 40 mm. Speciální samonivelační stěrky lze použít na komplikované, dřevěné a pružné podklady, přičemž tyto stěrky jsou limitovány nerovností do cca 15 mm. Většina podkladu se doporučuje před stěrkou přebrousit za účelem zdrsnění podkladu a vytvoření pevnostního můstku.

Suché skladby podlah

Využití je především v podkrovích a při rekonstrukcích starých suchých skladeb podlah. Výhodou je možnost srovnání větších nerovností, rychlost provedení a také nízká hmotnost. Nejčastěji se používá granulovaný materiál Fermacel nebo Liapor a jako vrchní vrstva OSB/DTD nebo Fermacel/KNAUF des­ky.

Betonáže a lité podlahy

Základním a osvědčeným postupem je betonáž podkladu a to buď pytlovanou směsí, nebo dnes velice rozšířené lití betonové mazaniny Cemflou/Anhydrit na bázi cementu nebo sulfidu vápenatého. Výhodou je velká pevnost po vyschnutí, při lití čerpadlem rovinatost. Nevýhodou je delší doba schnutí, z tohoto důvodu se využívá převážně u novostaveb rodinných domů, kde není požadavek na rychlost dodání tak vysoká.

Roštové podlahy

V případě nutnosti velkého zvýšení podkladu, v podkrovích apod. lze podklady srovnávat také rošty. Jedná se o specifické činnosti a je vždy nutná prohlídka na místě samotném.

V regionech naší působnosti – Ostrava, Karviná, Olomouc, Prostějov a okolí zajišťujeme před pokládkou podlahy v případě nutnosti měření vlhkosti a rovinatosti podkladu.